تبلیغات
مشاور و مدرس بازاریابی فروش و برند در شرکت های معتبر ملی و بین المللی - بیماری های بازاریابی و فروش

مشاوره، آموزش، تحقیق و اجرا در زمینه مدیریت، برند، بازاریابی، فروش و تبلیغاتمشاور و مدرس بازاریابی فروش و برند در شرکت های معتبر ملی و بین المللی
 
مشاور بازاریابی، مدرس بازاریابی، مشاور فروش، مدرس فروش، دکتر بازاریابی و فروش

بسمه تعالی

بیماری های بازاریابی و فروش

کتاب بیماری های بازاریابی و فروش

وبرخی از شیوه های درمان

منتشر شد

مولف و مترجم: علی خویه

09122991608

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

1389

نشر پیک آذین

برخی ازمطالب فهرست وار کتاب

1-   بیماری های رفتاری مدیران فروش و بازاریابی

2-   بیماری های سازمانی بازاریابی و فروش

3-   بیماری های روانی فروشندگان و بازاریابان

4-   بیماری های فکری بازاریابان  و فروشندگان

5-   بیماری های بازار

a.      محیطی

b.     فیزیکی

c.      قیمتی

d.     اقتصادی

e.      سیاسی

f.       فرهنگی

g.      اجتماعی

6-   .

شیوه های مقابله با بیماری  های فروش
 حیله ها فریب ها نیرنگ ها تکنیک ها

7-   علی خویه

8-   www.khooyeh.com

9-   www.alikhooyeh.blogfa.com

10-                      بیماری های سازمانی

11-                      زمان حضور

12-                      مکان حضور

13-                      کارت ساعت

14-                      ابزارهای سازمان( کامپیوتر، میز، صوتی و.. )

15-                      استراق سمع

16-                      زیراب زنی

17-                      تملق و چاپلوسی

18-                      تلفن تماس شخصی

19-                      گزارش سازمانی

20-                      اعداد سازی

21-                      قیمت سازی

22-                      شکل سازی

23-                      ادامه بیماری های سازمانی

24-                      باندسازی و باند بازی داخل سازمانی

25-                      باند سازی وباند بازی برون سازمانی ( مشتری 0 تامین کننده)

26-                      تامین کننده گرایی

27-                      کم کشش گرایی محصولی و قیمتی

28-                      جایزه های زیر میزی

29-                      گزارش رسانی پله ای

30-                      بیماری های ویزیت

31-                      جابه جایی منطقه ویزیت

32-                      زمان ویزیت

33-                      مکان ویزیت

34-                      شرایط ویزیت

35-                      ویزیت برای دیگران

36-                      تور ویزیت

37-                      ویزیت کلی

38-                      ویزیت مجازی

39-                      ویزیت به ویزیت

40-                      مشتری به مشتری

41-                      بیماری های قیمت

42-                      قیمت سازی

43-                      بازی با اعداد

44-                      بازی با تخفیف

45-                      ویزیت قیمتی

46-                      تخفیفات مجوزی و غیر مجوزی

47-                      تخفیفات محصولی

48-                      بیماری  های سبد فروش

49-                      سبد سازمانی

50-                      شاخص سبد

51-                      باند سبد فروشی

52-                      بازی با سبد فروشگاهی

53-                      بیماری های روانی

54-                      مظلوم نمایی

55-                      بهانه جویی

56-                      بهانه سازی

57-                      التماس

58-                      قدرت

59-                      بازی زبانی

60-                      بازی بدنی

61-                      نیش و کنایه

62-                      نگاه

63-                      نشنیدن

64-                      تایید نمایی

65-                      بیماری های گزارشی     

66-                      فاکتور سازی آخر ماه

67-                      هدف سازی

68-                      بودجه سازی

69-                      بازی با گزارش ها

70-                      بیماری های شخصی

71-                      تن صدا

72-                      تلفن سازی

73-                      فکس سازی

74-                      مشتری سازی

75-                      جابه جایی سبد محصول ( سبد سازی)

76-                      جابه جایی سهم فروش

77-                      بیماری های وصول

78-                      چک بازی

79-                      نقد بازی

80-                      حساب خود

81-                      تخفیف از وصول

82-                      بیمه وصول

83-                      حق العمل کاری

84-                      پنجشنبه کاری تاریخ آخر ماه

85-                      وصول ترکیبی

86-                      وصول واسطه ای

87-                      بیماری های توزیع و لجستیک

88-                      باند لجستیک

89-                      تخلیه در ...

90-                      لجستیک شخصی

91-                      کامیون به کامیون

92-                      لجستیک مشتری

93-                      انبار در کامیون

94-                      لجستیک رقبا

95-                      نیرنگ های تکنولوژیکی و فناوری

96-                      جو سازی با اینترنت

97-                      خبر سازی

98-                      خبر آوری

99-                      هماهنگی با شرکت ها رقیب

100-                 مغازه سازی

101-                 فروشگاه مجازی

102-                 بیماری های متفرقه

103-                 شکار لحظه ها

104-                 شکار ویزیتور

105-                

106-                 .

107-                 .

108-                 .

سمینار

 بیماری های بازاریابی و فروش

وشیوه درمان آنها

سخنران و مدرس: استاد خویه

مدرس دانشگاه مولف و مترجم بیش از 7 عنوان اثر تخصصی

مترجم و مولف کتاب پرفروش تکنیک ها و تاکتیک های بازاریابی و تبلیغات

و کتاب پرفروش مدیریت فروشگاه و مهندسی فروش

با بیش از 10 سال تجربه اجرایی

عضو انجمن های ملی و بین المللی تخصصی

ریاست کمیته انتشارات انجمن صنفی تبلیغات ایران

ارایه بیش از صدها عنوان مقاله تخصصی

زمان و محل برگزاری:

 مشهد 17  اردیبهشت

تهران اول اردیبهشت

شیراز 11 خرداد

اصفهان 15 اردیبهشت

شهرها و استان های دیگر جهت هماهنگی با شماره 0912991608 تماس حاصل نمایند

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 23 اسفند 1389 توسط www.khooyeh.com khooyeh.ir
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است | :