تبلیغات
مشاور و مدرس بازاریابی فروش و برند در شرکت های معتبر ملی و بین المللی - اساسنامه انجمن مهندسی فروش و بازاریابی ایران

مشاوره، آموزش، تحقیق و اجرا در زمینه مدیریت، برند، بازاریابی، فروش و تبلیغاتمشاور و مدرس بازاریابی فروش و برند در شرکت های معتبر ملی و بین المللی
 
مشاور بازاریابی، مدرس بازاریابی، مشاور فروش، مدرس فروش، دکتر بازاریابی و فروش

اساسنامه انجمن مهندسی فروش و بازاریابی ایران

اساسنامه انجمن مهندسی فروش ایران

اساسنامه انجمن مهندسی فروش و بازاریابی ایران

ریاست انجمن مهندسی فروش و بازاریابی : علی خویه

www.khooyeh.com

www.saleengineering.blogfa.com 

فصل اول كلیات و اهداف انجمن مهندسی فروش و بازاریابی ایران

ماده 1 : به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه  كمی و كیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط به انجمن مهندسی فروش و بازاریابی  ایران كه از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود ، تشكیل می گردد

ماده 2 :انجمن موسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می كند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد

تبصره :هیات مدیره می تواند درصورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مركز اصل انجمن اقدام كند به شرط آنكه در روزنامه رسمی و كثیر الانتشار اعلام شود و كتباً به اطلاع كمیسیون انجمن های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی برسد

ماده 4 : انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشكیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد 

فصل دوم وظایف و فعالیت ها انجمن مهندسی فروش و بازاریابی ایران

ماده 5 : به منظور نیل به هدفهای مذكور در ماده (1) این اساسنامه انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد

بند 1-5 : انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و           بین المللی  بین محققان و متخصصانی كه به گونه ای با علم مهندسی فروش و بازاریابی  سروكار دارند

بند 2-5 : همكاری با نهادهای اجرایی ، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن

بند 3-5 : ترغیب و تشویق پژوهشگران و تحلیل از محققان و استادان ممتاز

بند 4-5 : ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی

بند 5-5 : تشكیل گردهمایی های علمی در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی

بند 6-5 : نشر كتب و نشریات علمی

بند 7-5 : ایجاد واحد یا شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی ایران ، به منظور جذب ایرانیان تحصیلکرده مقیم خارج از کشور

فصل سوم انواع و شرایط عضویت  انجمن مهندسی فروش و بازاریابی ایران

ماده 6

بند 1-6 :عضویت پیوسته

    موسسان انجمن و كلیه افرادی كه حداقل درجه كارشناسی ارشد در رشته مهندسی فروش و بازاریابی  و رشته های وابسته باشند می توانند به عضویت پیوسته انجمن در آیند

بند 2-6 :عضویت وابسته انجمن مهندسی فروش و بازاریابی ایران

    افرادی كه دارای شرایط زیر هستند می توانند به عضویت وابسته انجمن در آیند.

كسانی كه دارای درجه كارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یكی از رشته های مذكور در بند 6-1 شاغل باشند

بند 3-6 : عضویت دانشجویی

    كلیه دانشجویانی كه دررشته های مهندسی فروش و بازاریابی  به تحصیل اشتغال دارند

 

بند 4-6 : عضویت افتخاری انجمن مهندسی فروش و بازاریابی ایران

    شخصیتهای ایرانی و خارجی كه مقام علمی آنان در      زمینه های مهندسی فروش و بازاریابی  حائز اهمیت خاص باشد یا در پیشبرد اهداف انجمن كمكهای موثر و ارزنده ای نموده باشند

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 23 اسفند 1389 توسط www.khooyeh.com khooyeh.ir
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است | :