تبلیغات
مدیریت برند برندسازی نام نشان تجاری مدیریت نام و نشان تجاری سبک های برندسازی - برنامه کارگاه های آموزشی شرکت

مشاوره، آموزش، تحقیق و اجرا در زمینه مدیریت، برند، بازاریابی، فروش و تبلیغاتمدیریت برند برندسازی نام نشان تجاری مدیریت نام و نشان تجاری سبک های برندسازی
 
دپارتمان تحقیقات بازاریابی و تبلیغات | مشاوره بازاریابی و فروش | برندسازی و افزایش فروش

برنامه کارگاه های آموزشی شرکت

قابل توجه  مدیران سرپرستان فروش و عوامل فروش شرکت بدینوسیله مرحله اول برنامه آموزشی با موضوع فروشنده حرفه ای به پیوست می باشد

این دوره همراه با کارگاه آموزشی و اجرایی با توجه به برنامه زمانبندی شده  زیر به اجرا گذاشته خواهد شد  در پایان دوره امتحان عملی همراه با پروژه کاربردی از فراگیران خواستار خواهیم شد علاوه بر این از طرف معاونت محترم و استاد دوره جوایز ویژه ای به برترین فراگیران اهدا خواهد شد.

جلسه

زمان

تاریخ

مباحث جلسه موضوع کارگاه

1

7:30 الی 9 صبح

24 آبان

مبانی فروش همراه با کارگاه ابزارشناسی

2

7:30 الی 9 صبح

29آبان

اهمیت و ضرورت فروش همراه با کارگاه ارتقا دانش و بینش فروش

3

7:30 الی 9 صبح

1آذر

کارگاه SWOT فردی  و آسیب شناسی فردی توانمندی و ارتقا مهارت های فروش

4

7:30 الی 9 صبح

3 آذر

کارگاه تربیت فروشنده حرفه ای ارتقا مهارت 1

5

7:30 الی 9 صبح

6 آذر

کارگاه تربیت فروشنده حرفه ای و ارتقا مهارت 2

6

7:30 الی 9 صبح

8 آذر

کارگاه تربیت فروشنده حرفه ای ارتقا مهارت 3

7

7:30 الی 9 صبح

10 آذر

کارگاه عملی فنون مذاکراه در فروش صنعتی

8

7:30 الی 9 صبح

13 آذر

کارگاه عملی فنون حرفه ای متقاعد سازی

9

7:30 الی 9 صبح

15 آذر

کارگاه مهندسی فروش 1

10

7:30 الی 9 صبح

17 آذر

کارگاه مهندسی فروش 2

11

7:30 الی 9 صبح

22 آذر

کارگاه زبان بدن 1

12

7:30 الی 9 صبح

27 آذر

کارگاه زبان بدن 2

13

7:30 الی 9 صبح

29 آذر

کارگاه عملی فنون برخورد با مشتریان سخت

14

7:30 الی 9 صبح

1 آذر

کارگاه آموزشی مرچندایزینگ و چیدمان فروش 1

15

7:30 الی 9 صبح

4 آذر

کارگاه آموزشی مرچندایزینگ و چیدمان فروش 2

16

7:30 الی 9 صبح

6 آذر

تکنیک های مهندسی ویترین و چیدمان فروش

17

هدیه استاد به فراگیران در زمان دلخواه

فروش پارتیزانی و چریکی

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 5 تیر 1390 توسط www.khooyeh.com www.alikhooyeh.blogfa.com
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است | :