تبلیغات
مشاور و مدرس بازاریابی فروش و برند در شرکت های معتبر ملی و بین المللی - کارگاه های کاربردی تکنیک های فروش و بازاریابی، کارگاه های اجرایی مدرسه فروش ایران، کلاس های جذاب و خلاق ویژه فروشندگان، مدرس بازاریابی و فروش

مشاوره، آموزش، تحقیق و اجرا در زمینه مدیریت، برند، بازاریابی، فروش و تبلیغاتمشاور و مدرس بازاریابی فروش و برند در شرکت های معتبر ملی و بین المللی
 
مشاور بازاریابی، مدرس بازاریابی، مشاور فروش، مدرس فروش، دکتر بازاریابی و فروش

کارگاه مدیریت و  سرپرستی اثربخش


برچسب‌ها: کارگاه مدیریت و سرپرستی اثربخش
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ]
سمینار آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتریان
در مراکز پزشکی و درمانی    و خدمات  وابسته
اهداف سمینار:
بدست آوردن رضایت مشتریان، جایگاهی مهم و حیاتی را در فعالیت
¬های بازاریابی دفاتر ی موسسات    مراکز پزشکی و درمانی     به خود اختصاص داده است. مدیران این دفاتر بخوبی می¬دانند که جذب مشتریان جدید در بازار مراکز پزشکی و درمانی     بسیار دشوار است، بنابراین یکی از راه¬های حفظ سودآوری، نگهداشت مشتریان موجود است. امکانات و ابزارهایی که بتواند مشتریان جدید را به خود جذب کند نیز در گسترش سهم بازار و کسب سود تاثیری به سزا دارد.


برچسب‌ها: سمینار آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتریان
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ]

سرفصل دوره مراکز پزشکی و درمانی   

مدیریت برند در مراکز پزشکی و درمانی     و خدمات  وابسته 

مدیریت برند در مراکز پزشکی و درمانی   


برچسب‌ها: سرفصل دوره مراکز پزشکی و درمانی مدیریت برند در
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ]

سرفصل دوره های آموزشی در  مراکز پزشکی و درمانی  به شکل کاربردی

مدیریت فروش حرفه ای در مراکز پزشکی و درمانی و صنایع وابسته


سمینار مدیریت بازاریابی و فروش در آموزشگاه ها و خدمات مراکز پزشکی و درمانی    

دوره های مراکز پزشکی و درمانی   ویژه آموزشگاه ها و خدمات مراکز پزشکی و درمانی    

همایش بازاریابی و فروش در آموزشگاه ها و  خدمات مراکز پزشکی و درمانی    و خدمات  وابسته

مدیریت بازاریابی حرفه ای در مراکز پزشکی و درمانی     و خدمات  وابسته

بازاریابی آموزشگاه ها و خدمات مراکز پزشکی و درمانی    

بازاریابی مراکز پزشکی و درمانی   ، بازاریابی و فروش آموزشگاه ها

مدرس: مهندس علی خویه


برچسب‌ها: مدیریت فروش حرفه ای در مراکز پزشکی و درمانی و صنای
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ]

کارگاه آموزشی اجرایی و کاربردی مدیریت و  سرپرستی اثربخش


برچسب‌ها: کارگاه آموزشی اجرایی و کاربردی مدیریت و سرپرستی ا
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ]

خدمات پس از فروش در موسسات   آموزشی و  خدمات  وابسته


آشنایی کاربردی و کامل مخاطبان با فرایندها اصول مبانی مفاهیم کاربردها و تکنیک های خدمات پس از فروش در موسسات آموزشی


برچسب‌ها: خدمات پس از فروش در موسسات آموزشی و خدمات وابس
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ]

چگونه می توان روحیات افکار و رفتار افراد، مخاطبان و مشتریان خود را شناسایی و متناسب با خودشان با آنها برخورد کرد؟

چرا برخی از مردم می توانند به راحتی ارتباط برقرار کرده، دوستان و مشتریان بیشتری داشته باشند؟

آیا راهی برای شناخت مشتریان وجود دارد؟

شم و نبض شناخت بازار و مشتری چگونه بدست می آید؟

 

 سمینار تخصصی، کاربردی و کارگروهی

مشتری شناسی، مشتری سازی

در موسسات    موسسات    آموزشی


برچسب‌ها: سمینار تخصصی, کاربردی و کارگروهی مشتری شناسی, مشتری سازی در موسسات موسسات آموزشی
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ]
سمینار آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتریان
در موسسات    آموزشی  و خدمات  وابسته


برچسب‌ها: سمینار آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتریان در موسسا
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ]

سرفصل دوره آموزشی کاربردی

مدیریت برند در موسسات آموزشی   و خدمات  وابسته 

مدیریت برند در موسسات آموزشی  

نام و نشان سازی کاربردی

مدرس: مهندس علی خویه


برچسب‌ها: مدیریت برند در موسسات آموزشی و خدمات وابسته
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ]

سمینار مدیریت بازاریابی و فروش در آموزشگاه ها و خدمات آموزشی 

دوره های آموزشی ویژه آموزشگاه ها و خدمات آموزشی 

همایش بازاریابی و فروش در آموزشگاه ها و  خدمات آموزشی  و خدمات  وابسته

مدیریت بازاریابی حرفه ای در موسسات    آموزشی   و خدمات  وابسته

بازاریابی آموزشگاه ها و خدمات آموزشی 

بازاریابی آموزشی ، بازاریابی و فروش آموزشگاه ها

مدرس: مهندس علی خویه

www.khooyeh.com

www.alikhooyeh.blogfa.com

 


برچسب‌ها: سمینار مدیریت بازاریابی و فروش در آموزشگاه ها و خد
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ]

سرفصل دوره آموزشی کاربردی

مدیریت فروش حرفه ای در موسسات آموزشی   وخدمات و محصولا ت آموزشی

مدرس: علی خویه

www.khooyeh.com

 


برچسب‌ها: مدیریت فروش حرفه ای در موسسات آموزشی وخدمات و مح
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ]

سمینار یک روزه بازاریابی چریکی - بازاریابی پارتیزانیادامه مطلب
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ]

سمینار یک روزه مدیریت پارتیزانی

مدیریت چریکی

بازاریابی چریکی - بازاریابی پارتیزانی


برچسب‌ها: سمینار یک روزه مدیریت پارتیزانی مدیریت چریکی و پار
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ]

سمینار مدیریت بازاریابی و فروش در صنایع دارویی  و دارویی

دوره های آموزشی ویژه شرکت های صنایع دارویی  و دارویی

همایش بازاریابی و فروش در صنایع دارویی  و صنایع وابسته

مدیریت بازاریابی حرفه ای در صنعت دارویی  و صنایع وابسته

بازاریابی صنایع دارویی  


برچسب‌ها: سمینار مدیریت بازاریابی و فروش در صنایع دارویی و
ادامه مطلب
[ ] [ ] [ www.khooyeh.com تحقیق آموزش اجرا ]
برچسب ها: کتاب های علی خویه، مدرسه بازاریابی ایران، سخنرانی های انگیزشی خویه، مدرسه فروش ایران، مدرسه تبلیغات ایران، مدرسه برند ایران، سخنرانی مدیریت بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت، مهندسی نام و نشان تجاری، مهندسی بازار و بازاریابی، تئوری ها سبک های تبلیغات و بازاریابی، مهندسی تبلیغات و ارتباطات بازاریابی، ای آر پی در بازاریابی فروش تبلیغات، تبلیغات و بازاریابی پست مدرن، منابع بازاریابی تبلیغات و ارتباطات، سمینارها و سخنرانی های علی خوبه، ارتباطات بازاریابی یکپارچه IMC، روانشناسی بازاریابی فروش و..، پیشبرد فروش، مدیریت و مهندسی برند، مدیریت زنجیره تامین scm، تحقیقات بازاریابی، استانداردسازی، تبلیغات خلاق، فروش ایرانی، TRIZ خلاقیت در ...، بازاریابی پارتیزانی چریکی، مدیریت فروشگاه مهندسی فروش، مدیریت ارتباط با مشتری CRM، روانشناسی مشتری، مرچندایزینگ merchandising، عمده فروشی و خرده فروشی، کانال های توزیع پخش، مدیریت فروشگاه، مدیریت برند نام و نشان تجاری، خدمات پس از فروش، روانشناسی ارتباط با مشتری، مشتری مداری و مشتری یاری، بانک بازاریابی، دپارتمان بازاریابی، کلینیک بازاریابی، کلینیک بازاریابی و فروش، مدرسه بازاریابی و فروش، اخبار بازاریابی و فروش، بازاریابی خدمات، تجارت بین الملل، آکادمی بازاریابی و تبلیغات، برندسازی، برندسازی فروشگاهی، مهندسی برند، انجمن مهندسی فروش و بازاریابی، انجمن مهندسی تبلیغات، مرکز آموزش بازرگانی، مرکز آموزش بازاریابی و فروش، انجمن برند ایران، انجمن مهندسی فروش ایران، مهندسی فروش املاک و مستغلات، انجمن مدیریت و مهندسی برند، مدرسه تحقیقات بازاریابی، پورتال تحقیقات بازاریابی ایران، شبکه بازاریابی و فروش، باشگاه بازاریابی فروش و تبلیغات، کانال های توزیع و پخش، تاکتیک ها و تکنیک های فروش و تبلیغات، خدمات مشاوره تبلیغات به صورت آنلاین، اخبار خویه، راز تجارت، مدیریت و مهندسی رسانه، مشاور بازاریابی تبلیغات، کلاس طراحی و چیدمان فروشگاه، هوش مصنوعی در بازاریابی، کلاس مدیریت و مهندسی فروش، مهندسی فروش و تبلیغات، مهندسی رسانه، بازاریابی خلاق، فروش خلاق، راهنمای تحقیقات بازار، سخنرانی بازاریابی، سخنران، وبلاگ تحقیقات بازاریابی، انجمن بازاریابی و تبلیغات ایران، شبکه بازاریابی فروش ایران، انجمن مهندسی برند ایران، مدیریت فروش، وبلاگ بازاریابی، بازاریابان، بازاریابان ایرانی، کلینیک برندسازی، بازاریابی خدمات2، وبلاگ منشور تبلیغات، بازاریابی مدرن، مدیریت ارتباط با مشتری، چیدمان فروش، مرچندایزینگ سمپلینگ، باشگاه فروشندگان، بهترین فروشندگان ایران، باشگاه فروشندگان موفق، باشگاه بهترین فروشندگان بازاریابان، بهترین فروشندگان، 2بهترین فروشندگان، بهترین فروشندگان3، مدیریت بازاریابی املاک و مستغلات، کلینیک بازاریابی 4، کلینیک بازاریابی 2، برنامه ریزی بازار، برنامه بازاریابی، اخبار بازاریابی4، اخبار بازاریابی7، فروشگاه بازاریابی، مرکز بازاریابی، باشگاه بازاریابی، کمپین تبلیغات مدیریت تبلیغات، وبلاگ بازار، بانک بازاریابی8، بانک بازاریابی4، معلم بازاریابی، آموزش بازاریابی، آموزش بازاریابی6، مدیریت و بازاریابی اسپانسر، اسپانسرشیپ، اسپانسرشیپ حامیان مادی و معنوی، بازاریابی سیاسی، چیدمان فروشگاه، بازاریابی و فروش املاک و مستغلات، مدیریت استراتژیک توزیع و پخش، نوابغ فروش، آکادمی بازاریابی و فروش، نوابغ فروش5، تجارت بین الملل بازرگانی بین الملل، مدرسه بازرگانی ایران، مدرسه بازرگانی و بازاریابی ایران، مرکز آموزش بازرگانی ایران2، مرکز آموزش بازرگانی تجارت و بازاریابی، مرکز آموزش بازاریابی ایران6، مرکز آموزش بازرگانی ایران9، مدرسه بازرگانی و بازاریابی ایران5، مرکز تحقیقات بازار ایران، دپارتمان تحقیقات بازار ایران، سازمان تحقیقات بازاریابی ایران، سیستم تحقیقات بازاریابی ایران، کلینیک تحقیقات بازاریابی ایران، مدیریت تحقیقات بازاریابی ایران،  
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 شهریور 1392 توسط www.khooyeh.com khooyeh.ir
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است | :